Facebook

Prijavu i sažetak poslati najkasnije do 
16. siječnja 2022.
Svi koji žele sudjelovati na Susretu trebaju
ispuniti Obrazac za prijavu. 
Sažetak je potrebno poslati
e-mailom na adresu smlki@fkit.hr.

.doc predložak za pisanje sažetka

 

Ispunite online prijavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija uz potporu European Chemical Society (EuChemS)

Copyright © XIV. susret mladih kemijskih inženjera 2022.