PRIJAVA

Prijavu i sažetak poslati najkasnije do 15. veljače 2019.

Svi koji žele sudjelovati na Kongresu trebaju ispuniti Obrazac za prijavu.

Sažetak je potrebno poslati e-mailom na adresu: eskim@fkit.hr.


Online prijava za sudjelovanje.

Informacije

Program

Organizacijski
odbor

Sekcije

Sponzori

Kontakt