ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik

Kristina Sušac

Članovi

Matea Bačić
Tea Borojević
Lucija Fiket
Matea Gavran
Melani Horvat
Roko Kranjčec
Lucija Pustahija
Dominik Varga
Ana-Marija Vican
Matea Vučetić

Informacije

Program

Sekcije

Prijava

Sponzori

Kontakt