O LABORATORIJU


Biotransformacije su zbog svoje selektivnosti, blagih uvjeta provedbe i prihvatljivosti za okoliš u zadnja dva desetljeća postale osobito interesantne farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, te poljoprivredi. Produkti biotransformacija često su nisko koncentrirani i nalaze se u heterogenoj reakcijskoj smjesi kompleksnog sastava, te njihova izolacija i koncentriranje čini i do 90 % proizvodne cijene. Stoga je razvoj bioseparacijskih procesa, njihovo optimiranje kao i dizajn proizvodnih procesa s potpuno integriranom separacijom produkata od osobite važnosti. Osim toga, dostupnost sirovina, blagi procesni uvjeti provedbe, te nisko tonažna proizvodnja produkata čine bioseparacijske procese prihvatljivima za okoliš, održivima, a samim tim pogodnima za primjenu malim poduzetnicima.

   Suradnici i partneri
   Istraživanja
   Publikacije
   Događanja i novosti
   Projekti
 
   Kontakt
 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije    Sveučilište u Zagrebu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH    Nacionalna zaklada za znanost

 

Copyright Laboratorij za bioseparacijske procese 2009. - 2012.