Facebook

Prijavu i sažetak poslati najkasnije do 
15. prosinca 2017.
Svi koji žele sudjelovati na Susretu trebaju
ispuniti Obrazac za prijavu. 
Sažetak je potrebno poslati
e-mailom na adresu smlki@fkit.hr.

.doc predložak za pisanje sažetka

 

Ispunite online prijavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © XII. susret mladih kemijskih inženjera 2018.